Lezertje.nl

Mijn verhaal

Als achttienjarige startte ik in 1968 als adspirant agent van politie aan de politieopleidingsschool van Den Haag. In 1977 verliet ik als rechercheur het Haagse korps en via de gemeentepolitie Baarn kwam ik in 1979 bij de gemeentepolite Amersfoort terecht. In Amersfoort verrichtte ik de functies van brigadier wachtcommandant en vuurwapeninstructeur. In 1982 startte ik als extraneï op de politieacademie in Apeldoorn. Dit leidde in 1985 tot mijn benoeming als Inspecteur en later tot Hoofdinspecteur van Politie bij de Centrale Recherche in Amersfoort. Na 25 dienstjaren besloot ik een overstap te wagen naar een Bijzondere Opsporingsdienst. Binnen het toenmalige GAK (de huidige UWV) werd ik tezamen met een zestal collega's belast met het opbouwen van een opsporingsdienst in de Sociale Zekerheid in Nederland. Na totaal 40 dienstjaren ging ik met pensioen. Om toch actief te blijven besloot ik als kwaliteitsmanager in deeltijd bij een thuiszorginstelling te gaan werken. Mijn volgende stap was de oprichting van een keurmerk in de thuiszorg. Het keurmerk is na enkele jaren overgenomen door Kiwa. Toen ging ik echt met pensioen.

Als "voorlees-opa" en als teamlid van de schoolbibliotheek van mijn kleinzoon las ik de leerlingen uit groep 1 en 2 voor uit eigen werk. De reacties waren zo leuk en motiverend dat ik besloot de verhaaltjes te bundelen in een boekje.

Uitgeverij Boekscout

 

Nieuweweg 109

3765 GC Soest

Telefoon: 035 603 7937

www.boekscout.nl

info@lezertje.nl

+31-651246292

CONTACTEER ONS

© Copyright. All Rights Reserved.